Những câu đố dưới đây không chỉ giúp người chơi thư giãn mà còn rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy.

Câu 1: Trong ba đáp án A, B, C, hình nào phù hợp điền tiếp vào dãy hình đã cho?

Kiếm tra IQ với tám câu đố

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Trong ba đáp án A, B, C, hình nào phù hợp điền tiếp vào dãy hình?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Trong ba đáp án A, B, C, hình phù hợp điền tiếp vào dãy hình đã cho?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Trong ba đáp án A, B, C, hình phù hợp điền tiếp vào dãy hình?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p6.html”>>>Đáp án

Câu 6: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 5

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p7.html”>>>Đáp án

Câu 7: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 6

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p8.html”>>>Đáp án

Câu 8: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 7

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/kiem-tra-iq-voi-tam-cau-do-3985516-p9.html”>>>Đáp án

Theo Tran Nguyen Thai

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *