Bài toán phân số lớp 5 có tám đáp án thỏa mãn yêu cầu đề bài và duy nhất một bạn đọc tìm đủ.

Đề bài: Bạn có thể điền 9 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thay thế các chữ cái dưới đây để được đẳng thức đúng? Lưu ý mỗi số chỉ xuất hiện một lần.

Đáp án bài toán điền phân số lớp 5

Đáp án:

Trong các chữ số từ 1 đến 9 có đúng hai số 5 và 7 thỏa mãn cả 2 điều kiện: Chỉ chia hết cho 1 và chính nó (số nguyên tố); trừ nó ra không có số nào chia hết cho 5 hoặc 7.

Từ đó suy ra các mẫu b, d, f, h không thể là 5 hoặc 7 và có 8 đáp án sau:

1/3 + 4/8 + 6/9 + 7/2 = 5
1/6 + 2/8 + 7/3 + 9/4 = 5
2/1 + 5/4 + 6/8 + 9/3 = 7
3/9 + 4/1 + 5/2 + 7/6 = 8

2/3 + 4/8 + 5/6 + 7/1 = 9
2/8 + 3/6 + 5/4 + 7/1 = 9
2/8 + 5/1 + 6/3 + 7/4 = 9
3/2 + 5/1 + 6/8 + 7/4 = 9

Trần Phương

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *