Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các trường ngoài công lập không được thu học phí nếu không tổ chức dạy trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ phòng tránh Covid-19.

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trong giai đoạn phòng chống Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 – 2020 phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Đối với các trường công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ phòng tránh dịch, các trường chỉ được thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của HĐND cấp tỉnh theo số tháng thực học nhưng không vượt quá 9 tháng mỗi năm đối với giáo dục phổ thông và không quá 10 tháng với giáo dục đại học.

Với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Luật giáo dục 2019, HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh. 

Phụ huynh trường Quốc tế Úc (Sài Gòn) tập trung ở cổng trường, phản đối việc thu học phí không minh bạch. Ảnh: Mạnh Tùng.

Phụ huynh trường Quốc tế Úc (Sài Gòn) tập trung ở cổng trường, phản đối việc thu học phí không minh bạch. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đối với các trường ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh Covid-19, nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu, trường phải thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lý. Mức thu trên nguyên tắc “chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các trường học, xử lý nghiêm trường hợp thu sai quy định.

Đầu tháng 5, phụ huynh trường Quốc tế Việt Úc và Quốc tế Úc tại TP HCM đã tập trung phản đối chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ dịch của trường. Theo ông Lê Hoài Nam (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM), học phí trong thời gian học sinh nghỉ do hai bên thoả thuận, nhưng phải cân nhắc chất lượng dạy học, đảm bảo kiến thức cho học sinh. Sở đã yêu cầu các trường quốc tế phải đối thoại và thỏa thuận với phụ huynh về học phí.

Năm học 2019 – 2020 có 35 – 37 tuần thực học. Sau khi học khoảng 20 tuần, học sinh nghỉ Tết Canh Tý và nghỉ phòng tránh Covid-19. Đến ngày 11/5, học sinh, sinh viên các tỉnh thành đã quay trở lại trường.

Dương Tâm