Với 7 giây, bạn có đủ tinh ý để nhận ra hình ảnh nào mới là quốc kỳ chính xác?

Câu 1: Quốc kỳ Canada 

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2: Quốc kỳ Hàn Quốc

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 1

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3: Quốc kỳ Ấn Độ

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 2

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4: Quốc kỳ Mexico

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 3

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p5.html”>>>Xem đáp án

Câu 5: Quốc kỳ Slovenia

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 4

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p6.html”>>>Xem đáp án

Câu 6: Quốc kỳ Argentina

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 5

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p7.html”>>>Xem đáp án

Câu 7: Quốc kỳ Bồ Đào Nha

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 6

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p8.html”>>>Xem đáp án

Câu 8: Quốc kỳ Brazil

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 7

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p9.html”>>>Xem đáp án

Câu 9: Quốc kỳ Bangladesh

Thử tài xác định quốc kỳ đúng trong 7 giây - 8

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-xac-dinh-quoc-ky-dung-trong-7-giay-3920052-p10.html”>>>Xem đáp án

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *