Để tìm được số còn thiếu, bạn phải biết quy luật tạo ra dãy số còn lại.

Câu 1: Hãy tìm số còn thiếu trong dấu chấm hỏi.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-luyen-tu-duy-nhanh-3928123-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2: Tuổi của bố và con trai cộng lại là 66. Các con số trong tuổi của bố y hệt con trai, nhưng theo thứ tự đảo ngược. Vậy mỗi người bao nhiêu tuổi?

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 1

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-luyen-tu-duy-nhanh-3928123-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3: Bạn có một dãy số từ 1 đến 9. Hãy thêm dấu cộng hoặc trừ vào giữa chúng mà không thay đổi trật tự để có kết quả cuối cùng bằng 100. Lưu ý: Bạn chỉ được dùng tối đa ba dấu.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 2

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-luyen-tu-duy-nhanh-3928123-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4: Bạn có 10 cái cây. Hãy trồng chúng thành năm hàng sao cho mỗi hàng có bốn cây.

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 3

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-luyen-tu-duy-nhanh-3928123-p5.html”>>>Xem đáp án

Câu 5: Số còn thiếu trong dấu chấm hỏi là gì?

Năm câu đố luyện tư duy nhanh - 4

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-luyen-tu-duy-nhanh-3928123-p6.html”>>>Xem đáp án

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *