Ông Lê Hồng Sơn cho rằng tiền bồi dưỡng gộp nhiều năm lại nên thấy lớn chứ “chẳng là gì so với tâm huyết, chất xám” của những người làm sách.

Đây là ý kiến trần tình của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn khi các đại biểu HĐND TP HCM đặt vấn đề về việc NXB (Nhà xuất bản) Giáo dục trả thù lao hàng tháng cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong việc phối hợp biên soạn sách giáo khoa, chiều 7/12.

Theo ông Sơn, khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào thì đều phải có nhuận bút, thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện. Việc này liên quan đến quy chế nội bộ của NXB. “Phải có phần này, chứ không có thì ai làm cho họ. Mình nên thực tế và thẳng thắn nói với nhau như thế. Nếu không có những khoản thù lao thì không mời được ai tham gia cùng”, ông Sơn nói.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn tại kỳ họp HĐND. Ảnh: Quỳnh Trần.

Là một trong 11 người nhận thù lao của NXB Giáo dục, ông Sơn nói rằng việc lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo một cơ chế đầy đủ từ trên xuống dưới. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho UBND TP HCM chủ trì để chọn và UBND thành phố giao sở này tham mưu. Thành phần tham gia chọn có đủ từ các thành viên, chuyên gia đến những người giảng dạy, kể cả phụ huynh.

Lãnh đạo ngành giáo dục TP HCM khẳng định việc thực hiện bộ sách đều tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không có chuyện “ép như thế này, như thế kia để chọn một bộ sách giáo khoa nào”. Bản thân giáo viên cũng hiểu phải lựa chọn bộ sách nào là tốt nhất, bởi họ là người trực tiếp sử dụng.

“Thù lao gộp nhiều năm lại thì thấy nó lớn, thấy ‘hơi bị khủng’ chứ nó chả là gì so với tâm huyết, chất xám mà các cá nhân tham gia làm sách đã bỏ ra”, ông Sơn nói và cho biết tất cả cán bộ, quản lý của sở đều làm chuyên môn. Việc phối hợp cùng NXB làm sách giáo khoa chỉ vì mục đích tạo ra một sản phẩm tốt nhất cho học sinh, vì mục đích giáo dục phổ thông mới.

Thông tin thêm về việc làm sách giao khoa, ông Sơn cho biết bắt đầu từ Nghị quyết 88 của Quốc hội cho phép từ một chương trình có thể có nhiều bộ sách giáo khoa để lựa chọn. Sở đã báo cáo HĐND thành phố ít nhất là hai lần về mục đích, mục tiêu làm sách giáo khoa.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp NXB Giáo dục thực hiện bộ sách giáo khoa là có quyết định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.Với mục đích có một sản phẩm vừa có những cái chung của 54 dân tộc trong cả nước vừa có những nét riêng gắn với khu vực ở TP HCM và miền Nam để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất, nên sở đã tích cực phối hợp NXB để cho ra bộ sách giáo khoa này.

Cũng theo ông Sơn, NXB Giáo dục là đơn vị kinh doanh. Khi không có đủ nhân lực thì họ cần sở hợp tác để cho ra sản phẩm. Còn Sở Giáo dục và Đào tạo, khi hợp tác với NXB thì có lợi thế là định hướng được khung, mục tiêu, giá trị trong từng môn học rồi tích hợp các môn học với nhau.

“Chúng tôi là những người chuyên môn, tham gia vào chuyên môn. Chúng tôi cùng ráp lại với nhau, cùng ngồi lại với NXB thực hiện công việc đó để cho ra một sản phẩm có chất lượng”, ông Sơn nói.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục cho biết đã trả thù lao “hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa” cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM mỗi người 2,5 – 6 triệu đồng một tháng, từ năm 2015.

11 người nhận tiền là ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam), ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc Sở, Phó ban) và các Phó chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục các cấp đóng vai trò ủy viên. Trong đó, ông Sơn nhận mức cao nhất 6 triệu đồng mỗi tháng.

Đến năm 2018, Nhà xuất bản tiếp tục thành lập Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa mới tại miền Nam gồm 11 người. Trong đó, 10 người nằm trong danh sách cũ, ông Nguyễn Bảo Quốc (Phó phòng Giáo dục Trung học, ủy viên) được thay bằng ông Cao Minh Quý (Phó phòng Giáo dục Trung học).

Lần này, Nhà xuất bản bổ sung nhóm tư vấn hỗ trợ gồm 15 người là chuyên viên các cấp học, môn học cùng ông Trần Lê Quang, Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP HCM. Mỗi người trong nhóm tư vấn hỗ trợ nhận thù lao 2,5 triệu đồng một tháng.

UBND TP HCM đã yêu cầu Sở Giáo dục – Đào tạo giải trình sự việc.

Trung Sơn

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *