Một số bạn đọc đã tìm ra đáp số 69 hoặc 96 nhưng rất ít người phát hiện đầy đủ tính chất của dãy số để loại trừ một đáp án sai.

Đề bài: Điền vào dấu hỏi chấm số tiếp theo trong dãy số

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Đáp án

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google - 2

Ta chuyển các số sang ngôn ngữ Tiếng Anh là sẽ phát hiện ngay ra quy luật:

Các số 1 (One); 2 (Two); 6 (Six); 10 (Ten) đều có ba chữ cái nhưng 10 là số lớn nhất.

Các số 0 (Zero); 4 (Four); 5 (Five); 9 (Nine) đều có 4 chữ cái, nhưng 9 (Nine) là số lớn nhất có bốn chữ cái.

Các số số có 9 chữ cái là: Seven-teen (17), Twenty-one (21), Twenty-two (22), Twenty-six (26), Thirty-one (31), Thirty-two (32), Thirty-six (36), Forty-four (44), Forty-five (45), Forty-nine (49), Fifty-four (54), Fifty-five (55), Fifty-nine (59), Sixty-four (64), Sixty-five (65), Sixty-nine (69), Eighty-one (81),  Eighty-two (82), Eighty-six (86), Ninety-one (91), Ninety-two (92), Ninety-six (96), nhưng 96 (Ninety-six) là số lớn nhất.

Trần Phương

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *