Bạn có thể sẽ bị rối khi đếm số hình vuông, tam giác hay ngũ giác trong các hình vẽ cho trước.

Câu 1: Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2: Có bao nhiêu hình ngũ giác trong hình vẽ dưới đây?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 1

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3: Có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 2

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ dưới đây?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 3

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p5.html”>>>Xem đáp án

Câu 5: Có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 4

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p6.html”>>>Xem đáp án

Câu 6: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ dưới đây?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 5

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p7.html”>>>Xem đáp án

Câu 7: Có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ?

Bảy câu đố đếm hình trong một phút - 6

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bay-cau-do-dem-hinh-trong-mot-phut-3974322-p8.html”>>>Xem đáp án

Theo Bright Side

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *