Trong 5 phút, bạn có thể giải được bài toán dễ nhất dành cho học sinh 12-13 tuổi trong kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tổ chức tại Nam Phi (SAIMC) năm 2019?

Topic 56. RATIO OF AREAS

Problem: In the figure below, a, b, c, d, e, f and g are identical squares. What is the ratio of the shaded area to the area of rectangle ABCD?

Bài toán tỷ số diện tích trong SAIMC 2019

Dịch đề: Trong hình dưới đây, a, b, c, d, e, f và g là các hình vuông giống hệt nhau. Tính tỉ số diện tích phần tô đậm trên diện tích hình chữ nhật ABCD.

Minh Phương

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *