Bạn cần vận dụng một số kiến thức toán học cơ bản để giải được các câu đố dưới đây trong vòng 10 phút.

Câu 1: Tìm số thay thế các chữ số a, b, c, d để có phép tính đúng. Kết quả là số thập phân được chấp nhận.

Ba bài toán rèn thông minh

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-ren-thong-minh-3981897-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Bạn hãy tìm quy luật của các số và điền kết quả chính xác thay thế dấu hỏi chấm.

Ba bài toán rèn thông minh - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-ren-thong-minh-3981897-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Bạn hãy suy đoán, tìm ra quy luật các phép tính trong bảng để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Ba bài toán rèn thông minh - 2

>Quay lại” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-ren-thong-minh-3981897-p4.html”>>>Quay lại

Thanh Hằng (Theo The Power of Enjoyment)

Nguồn Tông hợp

Facebook Comments
Rate this post

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Anh tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Đào tạo ngôn ngữ PLG đang tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Trung tại nhà trong nội thành TP.HCM, mọi chi tiết xin liên hệ: 0909 964 389, xem thêm tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *